Productie van medicijnen

Een succesvol Lean Six Sigma project

Productieapparatuur in de industrie is vaak erg kostbaar. Daarom moet de apparatuur zo veel mogelijk kunnen draaien. Zo kunnen die kosten over meer producten worden uitgespreid. In dit project wordt de beschikbare productietijd van een capsuleverpakkingsmachine verhoogd.

Projectverloop

Dit project gaat over een machine die medicijnen in capsules verpakt. De belangrijkste verbeteractie was het beter regelen van omstelmomenten met de SMED-techniek (Single-Minute Exchange of Die). Een omstelmoment ontstaat als er een nieuwe batch op de machine geproduceerd moet worden. De omstellingen konden namelijk tijdens productie al voorbereid worden. Gevolg: 45 minuten extra productietijd per omstelling. Ook is de aanvoer van grondstoffen en machine-onderdelen aan de hand van 5S verbeterd. Daarbovenop zijn vaak voorkomende storingen met hulp van senior operators verholpen. Door al deze acties is de beschikbare productietijd met ruim 10% verbeterd.

Resultaten

  • Effectiviteit van de machine (OEE) van 67% naar 78%.
  • €400.000 extra productie per jaar, per lijn. (Het bedrijf telt 5 lijnen.)

Meer weten?

Lees meer over dit project (pdf, Engels).