Missie en visie

Missie 

IBIS UvA heeft als missie: het actief bevorderen van de kennis over, en het optimaal gebruik van de statistiek binnen de samenleving. 

  • Door opleidingen aan te bieden op het gebied van Lean Six Sigma en het verwante Design for Six Sigma. Dit zijn methodes voor procesverbetering en -ontwerp die sterk gestoeld zijn op statistiek.
  • Door bijdragen te leveren aan de wetenschappelijke ontwikkeling van statistiek. Hierbij hoort het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, en het onderwijzen van statistiek aan universitaire studenten.

Visie op organisatie

In de visie van IBIS UvA heeft een gezonde organisatie de drie basisfuncties voor procesmanagement goed georganiseerd: procesontwikkeling, procesbeheersing en procesverbetering.

Het is niet verstandig deze belangrijke functies uit handen te geven aan externe adviseurs; organisaties doen er goed aan deze vaardigheden zelf te ontwikkelen door hun medewerkers op te leiden tot effectieve verbeteraars. De opleidingsprogramma's van IBIS UvA sluiten hierop aan.

Visie op opleiding en coaching

De Lean Six Sigma opleidingen van IBIS UvA voor professionele ontwikkeling streven ernaar vaardigheden aan te leren. 

IBIS UvA stimuleert leren op de volgende wijzen, waarin IBIS UvA de rol van Master Black Belt (MBB) vervult:

  • Deelnemers werken aan open problemen en case study's.
  • Deelnemers krijgen terugkoppeling: projectbegeleiding en -reviews.
  • Deelnemers krijgen roadmaps die sturing geven in de praktijk.