Veelgestelde vragen

Combinatie van wetenschap en praktijk

IBIS UvA (Instituut voor Bedrijfs- en Industriële Statistiek Universiteit van Amsterdam, opgericht in 1994) is een onderzoeks- en opleidingsinstituut op het gebied van Lean Six Sigma en operations management. IBIS UvA heeft als een van de eersten in Nederland Lean geïntegreerd met de Six Sigma aanpak.

Het instituut beschouwt de wisselwerking tussen wetenschappelijk onderzoek aan de ene kant, en de toepassing van technologie in het bedrijfsleven aan de andere kant, als zijn spil. IBIS UvA wordt daarom ook gezien als kennisleider in Europa op het gebied van Lean Six Sigma. Dit betekent voor u:

  • Talloze praktijkvoorbeelden en authentieke case study's, die we gedurende onze ruim 25 jaar ervaring in de praktijk hebben verzameld. 
  • U krijgt opleiding van docenten van de UvA. Onze docenten zijn doorgaans doctor of professor. 
  • Academische achtergronden, omdat wij naast een opleidingsinstituut ook hoogwaardig onderzoek doen in Lean Six Sigma.
  • Onze opleidingen sluiten naadloos aan op de Lean Six Sigma certificering door de UvA.
  • De opleiding sluit aan bij de internationale standaard voorgeschreven door de American Society for Quality (ASQ). Onze huidige- en voorgaande directeuren zijn aangesloten bij de ASQ en zijn grondlegger van Lean Six Sigma in Nederland.

Verschil tussen Green Belt en Black Belt is het niveau

Green Belts zijn opgeleid in de Lean Six Sigma methodiek en kunnen verbeterprojecten uitvoeren. Black Belts kennen alle ins en outs van Lean Six Sigma en weten complexe projecten tot een goed einde te brengen.

De Green Belt opleiding bestaat uit een selectie van onderwerpen die relevant zijn om Lean Six Sigma op een zeer praktische wijze uit te voeren. De Lean Six Sigma Black Belt opleiding is de meest uitgebreide Lean Six Sigma opleiding. De opleiding behandelt alle methodologische en organisatorische aspecten van Lean Six Sigma. Daarnaast worden academische inzichten in de opleiding gespiegeld aan de praktijk.

Het verschil tussen Green Belt en Black Belt is ook de omvang van het project; het besparingspotentieel (€20.000 voor Green Belt, €50.000 voor Black Belt); en de tijdsbesteding (1-2 dagen in de week voor Green Belt, 2-5 dagen in de week voor Black Belt). Black Belts hebben vaak een HBO-achtergrond, vergelijkbaar, of hoger.

Twijfelt u? Neem gerust contact met ons op om uit te zoeken welke opleiding het beste bij u past.

Lean bestaat uit best practices om klantwaarde te verhogen

De bedrijfseconomische waarde van Lean zit vooral in het beter beheersen van doorlooptijden en het verhogen van de efficiëntie (reduceren van de benodigde menskracht; maximaliseren van de bezettingsgraad en rendementen van machines; elimineren van verspillingen; reduceren van kapitaal belegd in voorraad).

Analyse en diagnose om de grootste mogelijkheden voor verbetering vast te stellen zijn beperkt in Lean; de aanpak biedt vooral standaard verbetervoorschriften, met name gericht op de verbetering van de procesdoorvoer, ook als daar niet de grootste problemen liggen.

Six Sigma is een projectmatige verbetermethode

Six Sigma streeft naar de systematische vernieuwing en verbetering van routines zoals productie, administratieve processen, verpleging, marketing, verkoop, accounting, enzovoorts. Six Sigma biedt een organisatiestructuur en een managementmodel waarin het systematisch verbeteren van routines zelf een routine wordt.

Voor de verbeterprojecten zelf biedt Six Sigma een uitgedokterde methode, waarin de relevante prestatie-indicatoren van een proces worden geïdentificeerd, waarin een op data gebaseerde diagnose wordt gesteld, waarin systematisch innovatieve verbeterideeën worden gegenereerd, waarin deze verbeterideeën in de praktijk worden getoetst, en waarin de verbeteringen uiteindelijk in de structuren van het lijnmanagement worden geïntegreerd. Six Sigma maakt gebruik van een uitgebreide verzameling technieken uit de industriële statistiek en de kwaliteitskunde.

Lean Six Sigma integreert het beste van Lean en Six Sigma

Van Six Sigma worden de analyse- en diagnoseaanpak overgenomen, en tevens de organisatiestructuur. Als procesdoorvoer het dominante probleem blijkt te zijn, worden voornamelijk de Lean technieken ingezet om deze te verbeteren. Als een ander probleem dominant is, worden veelal de technieken uit Six Sigma toegepast.

Lean Six Sigma is een hype, en alleen de naam al zal velen een gruwel zijn. De hype is echter niet belangrijk. Lean Six Sigma is een nieuwe fase in een ontwikkeling van technologie voor kwaliteits- en efficiëntieverbetering, die aan de basis ligt van de westerse welvaartsgroei vanaf 1900. Achter de marketing zit een programma gebaseerd op bekende en bewezen inzichten uit disciplines als statistiek, economie, organisatieleer, kwaliteitskunde en onderzoeksmethodologie.

Bovendien zijn Green Belts en Black Belts prototypes van de professional in de kenniseconomie: een vakman of specialist, maar daarenboven een bekwame, proefondervindelijk werkende, innovatieve onderzoeker. Ongeacht het type dienstverlening of industrie blijkt men met behulp van Lean Six Sigma spectaculaire verbeteringen te realiseren.

Lees meer over wat Lean Six Sigma is.

Define, Measure, Analyze, Improve en Control

Om substantiële verbeterslagen te maken in processen, is een uitgekiende methode nodig. Voor het uitvoeren van verbeterprojecten biedt Lean Six Sigma het DMAIC-stappenplan. Deze afkorting geeft de belangrijkste fasen van een project weer: Define, Measure, Analyze, Improve en Control. De fasen van DMAIC kunnen onderverdeeld worden in deelstappen die gezien kunnen worden als mijlpalen van het project.

Download onze Lean Six Sigma poster met een overzicht van DMAIC.

Certificering aan de Universiteit van Amsterdam

In Nederland kan men zich doorgaans bij een trainingsinstantie laten certificeren in Lean Six Sigma. Daarnaast bieden vele bedrijven ook intern een certificeringstraject aan. De kwaliteit van deze certificering is niet altijd gegarandeerd en erkenning niet wijdverbreid. Certificeren in Lean Six Sigma aan de Universiteit van Amsterdam biedt de volgende voordelen:

  • U doet een officieel examen op de universiteit, welke nationaal en internationaal erkend is: de UvA staat hoog in de QS World University Rankings. 
  • Het examen sluit aan op de body of knowledge van de ASQ. De leden van de examencommissie zijn immers nauwverbonden met deze en andere kwaliteitsorganisaties.
  • De UvA is de eerste en nog steeds de enige universiteit die zelf een certificeringsprogramma aanbiedt en heeft al bij duizenden Belts examens afgenomen.

Inschrijving kan bij ons online

U kunt zich voor de eerstvolgende Lean Six Sigma opleidingen inschrijven via:

U kunt zich aan de Universiteit van Amsterdam ook certificeren tot Green Belt of Black Belt. Inschrijven voor Lean Six Sigma certificering kan via: