Uitrol van Lean Six Sigma

De uitrol van Lean Six Sigma is een meerjarentraject

Een voorbeeld van een succesvolle uitrol en implementatie van Lean Six Sigma bij het UMCG.

In 2007 is het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) begonnen met de implementatie van Lean Six Sigma onder begeleiding van IBIS UvA. In de afgelopen 7 jaar heeft het UMCG veel stappen gezet richting operational excellence. 

Lean Six Sigma uitrol: de start

Wanneer een organisatie start met Lean Six Sigma, heeft het meestal nog geen Master Black Belt in dienst. Daarom verzorgt een externe adviseur gedurende de eerste paar jaar de opleiding en begeleiding van de Black Belts en Green Belts.

In 2007 is het UMCG gestart met Lean Six Sigma onder begeleiding van IBIS UvA. IBIS UvA heeft voor 2 jaar de rol van Master Black Belt vervuld, en deze daarna overgedragen aan het UMCG. Het ziekenhuis verzorgde vervolgens zelfstandig de verdere uitrol. Ondertussen zijn ruim 600 medewerkers opgeleid die 200 projecten hebben afgerond. Dit heeft gezorgd voor een aantoonbare kwaliteitsverbetering van de zorg. Bovendien heeft het ruim 30 miljoen euro aan besparing opgeleverd voor het ziekenhuis.

Lean Six Sigma implementeren vergt grote investeringen in tijd en middelen. Een groot aantal medewerkers moet vrijgemaakt worden voor het uitvoeren van projecten. Bovendien moet geinvesteerd worden in begeleiding en training danwel opleiding. De implementatie moet een bewuste keuze en een weldoordacht besluit zijn. 

In 2007 heeft het management van het UMCG bewust gekozen voor de uitrol van Lean Six Sigma. De investeringen waren groot, maar de opbrengsten zijn inmiddels vele malen groter. In totaal heeft dit verbeterprogramma een bedrag van € 30.000.000 opgeleverd. De verwachting is dat dit bedrag de komende jaren door zal groeien naar € 100.000.000. 

De Lean Six Sigma projecten

De eerste Lean Six Sigma projecten hebben vaak het karakter van een pilot, waarin de organisatie leert om met Lean Six Sigma om te gaan. Met deze ervaring kan vervolgens een tweede 'wave' aan belts worden opgeleid. 

In het UMCG zijn ondertussen honderden Lean Six Sigma projecten uitgevoerd. Deze projecten hebben geleid tot kortere toegangstijden tot het ziekenhuis, kortere ligduren, betere benutting van de faciliteiten (MRI, CT scan, OK), goedkopere diagnostiek, minder infecties, minder complicaties, verhoging van het aantal eerste consulten op de polikliniek en efficiëntere werkwijzen.

EFMD Excellence in Practice Gold Award 2014

Het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Amsterdam Business School, waarvan IBIS UvA onderdeel is, hebben de EFMD Excellence in Practice Gold Award 2014 gewonnen. Het EFMD is een internationale organisatie voor de ontwikkeling van managementonderwijs. 

Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan Learning & Development programma’s met grote impact, uitstekend programmamanagement en het bereiken van operational excellence. De prijs werd uitgereikt op 2 en 3 oktober 2014 in St. Gallen, Zwitserland. Al eerder wonnen de London Business School, HEC Paris, en INSEAD deze prijs.

Het jury rapport over deze case:

"This case details a significant change agenda in which the partners demonstrated a clearly articulated purpose and explicit business targets. The whole Medical Center was mobilised to facilitate the transfer of a business improvement approach to the health sector. The programme was based on a systematic approach to development, including a change in culture. Both partners demonstrated excellent use of knowledge transfer. The case is backed up with substantial quantitative impact evidence, clear results and an increased ROI through financial savings"

An Industry Approach Transforms Healthcare

A 7 Year Journey

De case-study is ingediend onder de titel “An Industry Approach Transforms Healthcare: A 7 Year Journey” en beschrijft de stappen die het UMCG heeft gezet om Lean Six Sigma uit te rollen in de organisatie.