Lean in de zorg

Een succesvol Lean Six Sigma project

Een Lean Six Sigma project heeft vaak niet alleen baten voor de organisatie, maar ook voor de klant. Zo verkortte het Reinier de Graaf Ziekenhuis de ligduur voor haar patiënten aanzienlijk. Tegelijkertijd leverde deze ligduurverkorting een capaciteitsvergroting op van 350 patiënten per jaar.

Projectverloop

De ligduur werd gemeten van patiënten die voor een heupoperatie kwamen. De behandelend specialist, de opnamedag en het gebruikte type hechtpleister hadden aantoonbaar effect. De oplossingen waren: organisatie van kennisuitwisseling tussen behandelaars, afstemming van de beschikbaarheid van de operatiekamer en het gebruik van het juiste type hechtpleister.

Resultaten

  • Verhoging capaciteit voor 350 extra patiënten: €175.000.
  • Hogere klanttevredenheid: patiënten hoeven minder lang te blijven.
  • Reductie van de personeelskosten: €25.000.

Meer weten?

Lees meer over dit project (pdf, Engels).