Kosten en kwaliteit van postbezorging

Een succesvol Lean Six Sigma project

Met grote volumes aan briefpost kan het makkelijk gebeuren dat brieven niet de optimale route naar de ontvanger afleggen (verkeerde routing). In dit project zijn zowel de kosten als de doorlooptijd door verkeerde routing beteugeld.

Projectverloop

Post kan om verschillende redenen verkeerd gerouteerd worden. In meer dan de helft van de gevallen vanwege verkeerde adressering, en andere belangrijke oorzaken zijn sorteerfouten of de verhuisservice. Middels experimenten heeft de Belt aangetoond dat het gebruik van goede routeerstickers, in combinatie met standaardprocedures, de kosten sterk kan reduceren. Daarnaast wordt met deze verbeteringen de doorlooptijd aanzienlijk verlaagd. Met 37 miljoen stuks post per jaar leidt dit tot een gigantische besparing.

Resultaten

  • Reductie operationele kosten van > €1.200.000.
  • Verlaging bezorgtijd.

Meer weten?

Lees meer over dit project (pdf, Engels).