Onderzoek Leiderschap in Lean Six Sigma implementaties - uw bijdrage gevraagd

De Lean Six Sigma methodiek wordt op grote schaal in organisaties geïmplementeerd. De vraag blijft echter hoe dit implementatieproces zo effectief mogelijk te organiseren en besturen. Daarom zijn we gestart met een onderzoek naar de effecten van verschillende leiderschapsgedragingen in Lean Six Sigma implementatie processen.

Zoals u heeft ervaren bestaat een deel het IBIS UvA curriculum uit eigen onderzoek. Recent zijn wij gestart met een onderzoek naar de effecten van leiderschap in Lean Six Sigma implementaties waar ik graag uw medewerking voor vraag.

Het doel van dit onderzoek is om te analyseren hoe verschillende leiderschapsgedragingen helpend of hinderend werken in Lean Six Sigma implementatie processen, waarbij aspecten als de fase- en type implementatie worden meegenomen.

Bent u betrokken bent (geweest) bij Lean Six Sigma gebaseerde implementaties, dan zouden wij het zeer waarderen als u mee wilt doen aan dit onderzoek door deze enquête in te vullen. Het invullen zal circa 10 minuten duren.  

Dit onderzoeksproject is een internationale samenwerking van universiteiten in Europa, daarom is deze enquête zowel in het Nederlands als in het Engels. Uw response wordt anoniem behandeld, alvast bedankt voor uw medewerking.