Onderzoek effect van Lean Manufacturing op het operationeel resultaat - uw bijdrage gevraagd

Lean manufacturing methodieken worden op grote schaal toegepast in Nederland, hetgeen aanzienlijk kan bijdragen aan het operationeel resultaat van organisaties. Recentelijk onderzoek naar de relatie tussen lean manufacturing en het operationeel resultaat is echter schaars. Tevens is de invloed van bedrijfsgrootte op deze relatie onderbelicht. Daarom is er gestart met een onderzoek naar de invloed van lean manufacturing op het operationeel resultaat, waar ik graag uw medewerking voor vraag.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een student van de Tilburg University, waar IBIS UvA graag een steentje aan bijdraagt. Het doel van dit onderzoek is om te analyseren wat het effect van elf verschillende lean manufacturing methodieken is op de verschillende aspecten van het operationeel resultaat van Nederlandse productiebedrijven, zoals de doorlooptijd en het voorraadniveau. Ook het aantal werknemers wordt meegenomen als variabele in het onderzoek, om zo te kunnen bepalen welke lean manufacturing methodieken effectiever zijn voor grote en kleine productiebedrijven.

Bent u betrokken (geweest) bij lean manufacturing gebaseerde implementaties en heeft u kennis over de invloed van deze implementaties op het operationeel resultaat, dan zouden wij het zeer waarderen als u mee wilt doen aan dit onderzoek door deze enquête in te vullen. De enquête is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar en het invullen ervan zal circa 10-15 minuten duren. 

Uiteraard wordt uw response vertrouwelijk en anoniem verwerkt. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Nederlandse versie: https://survey.sogosurvey.com/r/HD7adL

English version: https://survey.sogosurvey.com/r/LE2Huv