Koninklijke onderscheiding voor Ronald Does

Prof. dr. Ronald Does is 21 oktober 2021 benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg de onderscheiding vanwege zijn exceptionele verdiensten op het gebied van onderzoek binnen de bedrijfskundige statistiek, waarmee hij internationaal grote faam verwierf.

Ronald Does ontving de decoratie uit handen van locoburgemeester Jeroen Verwoort van de gemeente Velsen, tijdens een bijeenkomst ter ere van zijn emeritaat als hoogleraar Industriële Statistiek.

Ronald Does doet onderzoek naar statistische procesmonitoring, Lean Six Sigma, operational excellence en healthcare engineering. Het verbeteren van de efficiency en het terugdringen van fouten in processen is de rode draad in zijn lange carrière. Does won verschillende professionele onderscheidingen, waaronder de LancasterShewhart en European Box Medal. Hij is auteur en co-auteur van veel peer reviewed artikelen en boeken. Does promoveerde in 1982, waarna hij begon met werken als senior consultant bij Philips Electronics. In 1994 keerde hij terug naar de universiteit als directeur van het Institute for Business and Industrial Statistiscs (IBIS UvA), een instituut dat niet alleen onderwijs kon verzorgen binnen dit vakgebied, maar ook een belangrijke verbinding met de praktijk kon leggen.